SaveIG > @alirezatahheri> posts
Alireza taheri
(@alirezatahheri)
105posts 227followers 134following
9/9/74 بهترین روز از بهترین ماه سال 🍁🍂 💙💙💙💙ss
POSTS STORIES TAGGED
Download All
باز شدن در 
سایه خورشید
خنده پنجره 
آواز پرواز 
بوی باد باران خورده 
افق سبز آغاز
و تولد یک مرد 
از آخرین سطر یک نامه.

تولد ۲۴ سالگی 😍
😎۹/۹/۹۸🍂🍁
🎊🎂my birthday night💝🎁
2 months ago
Download
همه ما نابینائیم، هر کداممان به نوعی.
آدم های خسیس نابینا هستند چون فقط طلا را می بینند،
آدم های ولخرج نابینا هستند چون امروزشان را می بینند، 
آدمهای کلاهبردار نابینا هستند، چون خدا را نمی بینند،
آدم های شرافتمند نابینا هستند، چون کلاهبردارها را نمی بینند، خود من هم نابینا هستم چون حرف می زنم اما نمی بینم که شما گوشهایی شنوا ندارید. 👤ویکتور هوگو
📚مردى كه ميخندد
a year ago
Download
بیگ‌محمد: هیچ‌وقت عاشق بوده‌ای ستار؟
ستار: عاشق زیاد دیده‌ام.
بیگ‌محمد: راه و طریقش چه‌جور است عشق؟
ستار: من که نرفته‌ام برادر.
بیگ‌محمد: آن‌ها که رفته‌اند چی؟
آن‌ها چی می‌گویند؟
ستار: آن‌ها که تا به آخر رفته‌اند،
برنگشته‌اند تا چیزی بگویند. ✍🏻ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ‌آبادی
📚کلیدر
a year ago
Download
بیگ‌محمد: هیچ‌وقت عاشق بوده‌ای ستار؟
ستار: عاشق زیاد دیده‌ام.
بیگ‌محمد: راه و طریقش چه‌جور است عشق؟
ستار: من که نرفته‌ام برادر.
بیگ‌محمد: آن‌ها که رفته‌اند چی؟
آن‌ها چی می‌گویند؟
ستار: آن‌ها که تا به آخر رفته‌اند،
برنگشته‌اند تا چیزی بگویند. ✍🏻ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ‌آبادی
📚کلیدر
a year ago
Download
به همین برکت پارسال خودمو کشتم گفتم این نتیجشه...
ولی لیاقت ملت بی فکر همینه 😎😐
2 years ago
Download
واقعا هيچ متنى نميتونه اين شاهكار هنرى رو توصيف كنه، فقط بايد نگاه كرد و نگاه كرد... تلفیق شگفت انگیز رنگ و نور در سقف مسجد آقا بزرگ كاشان كه در زمان اقامحمدخان قاجار ساخته شده است. 🕌👌😍💙
2 years ago
Download
😎🌊🏊khalije zibai fars
2 years ago
Download
صدای بهار مثل ،
افتادن ماهی در تنگ است
مثل شکوفه دادن درخت
مثل سبز شدن سبزه ی عید
صدای بهار 
همان خنده ی قاه قاه دخترکم است 
شیرین با عشق 
بهار چشمهای پراز ذوق تو ست

سال نو مبارک💙
2 years ago
Download
وقتی دم از مکتب میزنیم .استقلال 💙💙
وقتی دم از غیرت میزنیم .استقلال 💪💪
وقتی دم از آسیا میزنیم .استقلال 👑👑
وقتی دم از دربی میزنیم .استقلال 😲
تبریک تیم چهارم پایتخت بازم زانو زد 😂
2 years ago
Download
اگه ديدی كسی از تنهاييش لذت ميبره، بدون راز قشنگی تو دلش داره!

و اگه تونستی حريم اين تنهايی رو بشكنی، بدون تو از رازش قشنگتری ...
2 years ago
Download
😯
یک قدم مانده که پاییز به یغمابرود
این همه رنگ قشنگ ازکف دریا برود
هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دل تنهابه چه شوقی پی یلدابرود
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
تموم شد، دوران عجیب سربازی نمیدونی باید تشبیه به زندانش کنی یا دانشگاه 
شایدم هردوش 
ولی تنها چیزی که الان مونده فقط خاطرس 
خیلی ها سربازی نرفتن نخواهند رفت چون  اصلا گروه خونیشون به همچین جاهایی نمیخوره 
اینم واسه اونایی که رفتنو یا میخوان برن..
اونایی که میدونن دو ساعت با دهن روزه تو تابستان یا منفی 8 درجه تو 4 صبح یعنی چی 
اونایی که سربازو به بهمن تو جیبش میدونن 
اونایی که دو سال مجبور بودن 5 صبح بیدار بشن 
و خیلی چیزای دیگه که خیلی طولانیه 😊
و تشکر ویژه از بچه های سازمان جهاد که بیشتر خدمتم پیششون بودم و همچنین بچه های با مرام ستاد کل 😎💂
2 years ago
Download
یکی اسبی به عاریت خواست،
گفت: دارم اما سیاه هست !
گفت: مگر اسب سیاه را سواری نشاید شد؟!
گفت: چون نخواهم داد همینقدر بهانه بس است...! عبید زاکانی
2 years ago
Download
Downloading
(0 / )