Hải Cồ

@haico1812

128 posts66 followers130 following
Một mình ngồi hát vu vơ Người mơ đứng giữa đất trời buồn tênh Bấy nhiêu năm tháng lênh đênh Chỉ là lữ khách ngồi nhìn thế gian.
You visit a private account
android app download

App support private account download