Dj Hamed Hakan OFFICIAL

@hamedhakan_

225 posts80172 followers0 following
حامد هاکان فرشته زمینی #حامدهاکان_در_قلب_ماست تو رفتی و دل من مرد رفاقت سوخت صداقت را نخستین باد پاییزی ز پیش ما به یغما برد!
#تو_این_زمونه #باصدای #سحر#حامدهاکان 
@hamedhakan_
@saharmusic
#حامدهاکان_در_قلب_ماست  #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan #sahar
6 days agoDownload
باز دیشب به سراغ دله چشم انتظارم آمدی......... باز هم درد رفتن تو تمام وجودم را چنگ میزند... دوباره گریه بی امانم را در خواب دیدی و نماندی.......... @hamedhakan_
#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan
11 days agoDownload
خدای آسمون ها چه رسم روزگاره قلب غریب و خستم یه عمره بیقراره از همه دار دنیا، یه آرزو تو سینه دارم اونم همینه ببینمش دوباره....💔💔💔 #حامد_هاکان #پدرم #پدر
@hamedhakan_
#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan #
11 days agoDownload
#حامدهاکان_در_قلب_ماست
@majidkharathaoriginal 
@hamedhakan_ 
#majidkharatha #majidkharathaoriginal 
#مجیدخراطها  #مجید_خراطها
#حامدهاکان_در_قلب_ماست  #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan20 days agoDownload
#دعای_شب #باصدای #استادمعین
@n.moein
@hamedhakan_
#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#معین #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan #moein
a month agoDownload
#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#حامدهاکان #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan
a month agoDownload
#remix #by #hamedhakan 
#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#حامدهاکان #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan
a month agoDownload
#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#حامدهاکان #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakana month agoDownload
#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#حامدهاکان #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakana month agoDownload
#چه_کسی_باور_کرد #باصدای #حامد_هاکان

#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#محسنچاوشی #محسن_چاووشی #حامدهاکان #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan
a month agoDownload
# دومین #سالگرد #زنده #یاد#حامدهاکان  #وقتی_که_من_بمیرم

#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#محسنچاوشی #محسن_چاووشی #حامدهاکان #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan
2 months agoDownload
#آهای_خبر_نداری #باصدای #حامد_هاکان 
#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#محسنچاوشی #محسن_چاووشی #حامدهاکان #حامد_هاکان #خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ#فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیمی 
#حامدهاکان #حامدذاکری #حامد_ذاکری 
#Hamedhakan #hamed_hakan
2 months agoDownload
مراسم دومین سالگرد زنده یاد حامد هاکان
فردا جمعه ۱۳۹۸٫۰۷٫۱۲ ساعت ۱۰ صبح
بهشت زهرا (تهران) قطعه ۳۰۰ ردیف ۶۶ شماره ۱۴۰

#حامدهاکان_در_قلب_ماست 
#خواننده #خواننده🎤#نوستالژیک #کلیپ_جنجالی #کلیپ_حوادث #کلیپ_فانلیپ_مذهبی #فیلم_قدیمی #آهنگهای_قدیمی #اهنگ #موسیقی_سنتی #موسیقی #ترانه #ترانه_قدیمی #ترانه_شاد #موزیک #موزیک_خاص #آهنگهای_خاطره_انگیز #آهنگهای_قدیم#حامدهاکان #حامد_هاکان 
#hamed_hakan #hamedhakan2 months agoDownload