No photo description available.
4 years ago
sher.deltangi

@sher.deltangi

ﺩﺭ ﺭﺍ #ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪ #ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ #ﺑﺎﺩ، ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺍﻧﮕﺎﺭ #ﻧﺎﺧﻦ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﺮ #ﺭﻭﺣﻢ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ #ﮔﭻ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ #ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻣﻀﺎﺩِ #ﻣﺮﺩ، #ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﻪ ! ﭼﻪ #ﺗﻀﺎﺩِ ﭘُﺮ #ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﻪ؟ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ #ﻫﺎﻭﻧﮓ ﺭﺍ ﮐﻮﺑﯿﺪﯼ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ #ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ؟ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ #ﻫﺬﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﯾﮏ #ﻋﻤﺎﺭﺕ ﻃﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ #ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ #ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ #ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﯽ #ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ؟ ! ﻧﻪ، ﻧﯿﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭ #ﻗﻬﻮﻩ#ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ #ﺩﺍﻏﯽ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻭﺩ، ﺑﻨﻮﺷﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭ #ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ #ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍﯼ #ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ #ﺭﻫﺎﯾﯽ (!!)