No photo description available.
4 years ago
sher.deltangi

@sher.deltangi

ﺩﺭ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪ #ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺩ، ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﺩ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺍﻧﮕﺎﺭ #ﻧﺎﺧﻦ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﺮ #ﺭﻭﺣﻢ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ #ﮔﭻ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ #ﺗﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻣﻀﺎﺩِ #ﻣﺮﺩ، #ﺯﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﻪ ! ﭼﻪ ﺗﻀﺎﺩِ ﭘُﺮ #ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﻪ؟ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ #ﻫﺎﻭﻧﮓ ﺭﺍ ﮐﻮﺑﯿﺪﯼ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ #ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ؟ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﻫﺬﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﯾﮏ ﻋﻤﺎﺭﺕ ﻃﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ #ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ #ﺩﻟﻬﺮﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻣﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﮔﺮﺩﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ #ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ؟ ! ﻧﻪ، ﻧﯿﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭ #ﻗﻬﻮﻩ#ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﻏﯽ ﺍﺵ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻭﺩ، ﺑﻨﻮﺷﻢ ﺑﮕﺬﺍﺭ #ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ #ﺭﻫﺎﯾﯽ (!!)
mobina_nasrollahi

mobina_nasrollahi

Wow ch qashang