a month ago
eftekhare_balluchistan

@eftekhare_balluchistan

🛑حق مردم فقیر و مستضعف شهروندان ایرانی در عراق صرف ساختن گنبدهای طلای برای مردها می شود. جمهوری اسلامی زندگی میلیونها انسان زنده را جهنم ساخته و تمام حق و حقوق شهروندی شان را صرف ساختن گنبدهای طلا برای مرده ها میکند. ولایت فقیه برای بقای دیکتاتوریش شرک بدعت خرافه پرستی را رواج داشته، دین و دنیای ملتی را نابود کرده است. #حکومت_آخوندی_نابود_باید_گرد #حق #براندازم_تو_پایانی_من_اغازم #براندازم #براندازی_حق_مسلم_من_است #سکوت_کردن_خیانت_است #اتحاد_ملت_بلوچستان #اتحاد_برای_آزادی_بلوچستان #اتحاد_بلوچستان_بزرگ #بلوچستان#بلوچستان_مظلوم #بلوچ #بلوچستان #بلوچستان_واحد #بلوچی #بلوچستان_اشغالی #محکوم #بلوچستان_بیدار #سرمچار_بلوچستان #سرمچاران_بلوچستان #آزات_بلوچستان #حکومت_دیکتاتوری #آخوندای_غارتگر #بلوچستان_جای_اجنبی_گجر_وپنجاپی_نیست #برای_بلوچستان_تا_پیروزی#نافرمانی_مدنی #ایران_متحد @seday.mardom.balochstan
_ppardispparsai2537

_ppardispparsai2537

واقعیت جامعه امروز ما افسوس؟ بنی آدم ابزار یکدیگرند، گهی پیچ ومهره گهی واشرند .یکی تازیانه یکی نیش مار، یکی قفل زندان،یکی چوب دار . یکی دیگران را کند نردبان، یکی میکشد بار نامردمان یکی اره شد،نان مردم برد، یکی تیغ شد خون مردم خورد یکی چون کلنگ و یکی همچو بیل ، یکی ریش و پشم و یکی بی سبیل . یکی چون قلم خون دل می خورد، یکی خنجر است و شکم می درد . خلاصه پرازنفرت وکین واندوه و آز، نه رحم و نه مهر و نه لطف و نه ناز، همه پر کلک پر ریا حقه باز! چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها پا گذارند فرار!!!!!!#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست #از_خودمون_شروع_کنیم #جمهوی_اسلامی_رآی_من_نیست #من_نفر_پانزدهم_هستم #من_برایِ_ساختنِ_دنیایِ_رنگی_تر_تلاش_میکنم #ایرانی_بپاخیز #ایران_متحد #اتحاد_ملی #ایرانی_غیرتتو_نشون_بده

jaguar_persien

jaguar_persien

ننگشان باد، مرگ بر دشمنان ایران و ایرانی نابود باد استالین و حامیان او و پوتین نابود و برچیده باد ملا و آخوند و جمهوری اسحالی اسلامی