a month ago
baluch_mobarez

@baluch_mobarez

🛑حق مردم فقیر و مستضعف شهروندان ایرانی در عراق صرف ساختن گنبدهای طلای برای مردها می شود. جمهوری اسلامی زندگی میلیونها انسان زنده را جهنم ساخته و تمام حق و حقوق شهروندی شان را صرف ساختن گنبدهای طلا برای مرده ها میکند. ولایت فقیه برای بقای دیکتاتوریش شرک بدعت خرافه پرستی را رواج داشته، دین و دنیای ملتی را نابود کرده است. #حکومت_آخوندی_نابود_باید_گرد #حق #براندازم_تو_پایانی_من_اغازم #براندازم #براندازی_حق_مسلم_من_است #سکوت_کردن_خیانت_است #اتحاد_ملت_بلوچستان #اتحاد_برای_آزادی_بلوچستان #اتحاد_بلوچستان_بزرگ #بلوچستان#بلوچستان_مظلوم #بلوچ #بلوچستان #بلوچستان_واحد #بلوچی #بلوچستان_اشغالی #محکوم #بلوچستان_بیدار #سرمچار_بلوچستان #سرمچاران_بلوچستان #آزات_بلوچستان #حکومت_دیکتاتوری #آخوندای_غارتگر #بلوچستان_جای_اجنبی_گجر_وپنجاپی_نیست #برای_بلوچستان_تا_پیروزی#نافرمانی_مدنی #ایران_متحد @seday.mardom.balochstan
asadegh727

asadegh727

😢😢😢😢😢

4429hamed

4429hamed

گوه خوردی از پول مسجد مکی بگویند درست کنند که ده برابر اینها پول دارند