Image may contain: text
a month ago
dadestan_borujen1

@dadestan_borujen1

پرسش : براي اينكه جهيزيه‌ام را برگردانم چه كار بايد بكنم؟ پاسخ: شما بايد با در دست داشتن مدارك شناسنامه، كارت ملي، عقدنامه و ليست لوازم جهيزيه كه همسرتان و شهود امضاء‌كرده‌اند به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست استرداد جهيزيه را بدهيد چنانچه ممكن است شوهرتان اقدام به تخريب يا فروش جهيزيه شما نمايد مي‌توانيد تقاضاي صدور قرار تامين خواسته را هم از دادگاه بخواهيد. -------------------------------------------------------------- پرسش : آيا زن مي‌تواند مهريه خود را از پول ديه تقاضا كند؟ پاسخ: بله مي‌تواند، قبل از تقسيم ديه بين وراث ديون متوفي كه از جمله آن مهريه مي‌باشد از ديه كسر مي‌شود و بعد تقسيم مي‌گردد. -------------------------------------------------------------- پرسش : آيا دادگاه اين اجازه را دارد كه بر اثر دادخواست مرد مهريه زن را قسط بندي كند بدون امضاء زن و بدون حضور زن حكم طلاق غيابي بدهد؟ پاسخ: بله، با توجه به اينكه طبق قانون و شرع، طلاق به دست مرد است و چنانچه زن عليرغم اخطاريه‌هاي دادگاه در جلسه دادگاه حاضر نشود، قاضي طبق قانون به پرونده رسيدگي مي‌كند و در پرونده طلاق كليه حقوق مادي زن از جمله مهريه تعيين تكليف مي‌شود و در صورت عدم توانايي مالي مرد جهت پرداخت مهريه و محرز شدن آن براي دادگاه قاضي مهريه را قسط‌بندي مي‌كند.#طلاق #وکیل #وکالت #حقوق #حقوقی #مشاوره #مهم #دادگاه #شرط #مال #اموال #قانون #قوانین #زن #شوهر #همسر #چک #حق #زندگی #اسناد #مسکن#مهریه #جهیزیه#وکیل_پایه_یک_دادگستری #نکات-حقوقی#داداستان#بروجن#آزمون-وکالت#ارشد-حقوق وکیل پایه یک دادگستری حیدرعلیخانی نشانی:چهارمحال بختیاری -شهرستان بروجن-خیابان طالقانی-پاساژهمایی -طبقه دوم دپارتمان تخصصی داداستان تلفن:03834226444 موبایل:09138864601