SaveIG > @cherikye> post
14 days ago
کپشن رو حتما مطالعه کنید 👇

در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آوردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان آورده که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پایش خورد به سبد تخم مرغ. در نتیجه بیشتر تخم مرغ ها شکستند.
اسب سوار خیلی ناراحت شد و از روستایی پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.
اسب سوار از روستایی سوال کرد: مادر جون چند تا تخم مرغ داشتی؟
خانم در جواب گفت: تعدادشونو نمیدو نم اما وقتی آنهارا دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی میموند وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی پنحتا پنحتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی میموند, اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمیموند.
اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغای زن را داد.
سوال: کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشه باشد چندتا بود؟
جواب هاتون رو کامنت کنید 
اگه از اینجور معما ها خوشتون میاد پیج مارو فالو کنید و حتما به دوستان خود معرفی کنید 
#معما #معمایی #باهوش #باهوشا_جواب_بدن 
#بله_خیر #انیشتین #دستگاه #منطق #منطقی #آمار #ریاضی #سوال #معما_دشوار #معما_سخت 
#معما_عجیب #بهترین_ها #بهترین
Download
کپشن رو حتما مطالعه کنید 👇 در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آوردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان آورده که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پایش خورد به سبد تخم مرغ. در نتیجه بیشتر تخم مرغ ها شکستند. اسب سوار خیلی ناراحت شد و از روستایی پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد. اسب سوار از روستایی سوال کرد: مادر جون چند تا تخم مرغ داشتی؟ خانم در جواب گفت: تعدادشونو نمیدو نم اما وقتی آنهارا دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی میموند وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی پنحتا پنحتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی میموند, اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمیموند. اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغای زن را داد. سوال: کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشه باشد چندتا بود؟ جواب هاتون رو کامنت کنید اگه از اینجور معما ها خوشتون میاد پیج مارو فالو کنید و حتما به دوستان خود معرفی کنید #معما #معمایی #باهوش #باهوشا_جواب_بدن #بله_خیر #انیشتین #دستگاه #منطق #منطقی #آمار #ریاضی #سوال #معما_دشوار #معما_سخت #معما_عجیب #بهترین_ها #بهترین
Comments (3)
h_ossein_hr

h_ossein_hr

٤٩ درسته

cherikye

cherikye

49 اشتباهه برای اینکه پنج تا پنج تا یکی باقی نمیمونه