SaveIG > @asheghaneumz> post
19 days ago
حالا که در قرنطینه هستید براتون سرگرمی آوردم که حوصله تون سر نره
هر کدوم از این موارد یک‌ مصرع از یک شعر هستند، کدومشون  رو میتونید حدس بزنید؟

مثال:
شماره ۲۰
زدست دیده و دل هر دو فریاد😍

#سرگرمی #باهوشا_جواب_بدن #هوش #چیستان #asheghaneumz #umz #دانشجو #دانشگاه #قرنطینه #کرونا #طنز #کامنت #کامنت_لطفا #معما #معما_سخت #شعر #شاعر
Download
حالا که در قرنطینه هستید براتون سرگرمی آوردم که حوصله تون سر نره هر کدوم از این موارد یک‌ مصرع از یک شعر هستند، کدومشون رو میتونید حدس بزنید؟ مثال: شماره ۲۰ زدست دیده و دل هر دو فریاد😍 #سرگرمی #باهوشا_جواب_بدن #هوش #چیستان #asheghaneumz #umz #دانشجو #دانشگاه #قرنطینه #کرونا #طنز #کامنت #کامنت_لطفا #معما #معما_سخت #شعر #شاعر
Comments (59)
samaneh.alemi77

samaneh.alemi77

4.گل دربر و می درکف و معشوق ب کام است

sima.akbari.tari

sima.akbari.tari

من مست و تو دیوانه مارا که برد خانه..۱۵

zynb_nd_

zynb_nd_

۱۷_ باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست

asw706

asw706

شیطان بیرون رود فرشته در اید۲

elahe_z_1997

elahe_z_1997

8:در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند

0lnazaninl0

0lnazaninl0

خیلی سخته چجوری میفهمید😞🤣

_zahra.meh

_zahra.meh

2دیو چو بیرون رود فرشته در آید

pirmoradiansa

pirmoradiansa

۵.دل زمن بردو وی زمن نهان کرد

fhymh4371

fhymh4371

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

fhymh4371

fhymh4371

دیو چو بیرون رود فرشته دراید

sepidehheydaryan

sepidehheydaryan

۴. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

sepidehheydaryan

sepidehheydaryan

۱۱. شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد

saeedniknam78

saeedniknam78

1 تو را من چشم در راهم شباهنگام

saeedniknam78

saeedniknam78

3 ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

saeedniknam78

saeedniknam78

12 کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

saeedniknam78

saeedniknam78

9سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

saeedniknam78

saeedniknam78

7. چتر ها را باید بست زیر باران باید رفت

mahdi_jamshidi.80

mahdi_jamshidi.80

۷ ..چتر و باز و بسته کردم بارون زد و قدم زدم

fatem7948

fatem7948

۱۶ چی میشه

raha_ghbn

raha_ghbn

۱۶ چی میشه؟!

saharpaydarrr

saharpaydarrr

۱-تو را من چشم در راهم شبانگاهان ۲-دیو چو بیرون رود فرشته دراید ۳. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ۴. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است ۵. دل از من برد و روی از من نهان کرد ۶. اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست ۷-چترها را باید بست زیر باران باید رفت ۸. در این سرای بی کسی کسی به در نمیزند ۹-سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند ۱۰-آب را گل نکنیم در فرو دست انگار کفتری میخورد آب ۱۱. شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد ۱۲. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ۱۴. هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشق ۱۳. تو ماهی و من ماهی این برکه ابی ۱۵-من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه ۱۷. باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ۱۸. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم ۱۹. دوش دیدم که ملایک در مبخانه زدند ۲۰. ز دست دیده و دل هر دو فریاد

masomeh5436

masomeh5436

لطفا ۱۶ را بگید

ayda.zohari

ayda.zohari

16و این منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد

More