SaveIG > @esfahan_craft> post
10 months ago
#تست_هوش
⁉️ آیا می‌توانید بگویید کدام یک از افراد موجود در تصویر بالا(👆)، چپ دست است؟ 
تنها 13% افراد می‌توانند زیر 15 ثانیه جواب را پیدا کنند، شما می‌توانید؟
#تست_25
#هوش #تست #معما #hoosh #moama #test #اینستاگرام #هوش_سنج #هوش_ریاضی #معما_سخت #معما_چیستان #معما_تصویری #چیستان #چیستان_کده #inestagram #ریاضی
Naqsh-e Jahan Square میدان نقش جهان
Download
#تست_هوش ⁉️ آیا می‌توانید بگویید کدام یک از افراد موجود در تصویر بالا(👆)، چپ دست است؟ تنها 13% افراد می‌توانند زیر 15 ثانیه جواب را پیدا کنند، شما می‌توانید؟ #تست_25 #هوش #تست #معما #hoosh #moama #test #اینستاگرام #هوش_سنج #هوش_ریاضی #معما_سخت #معما_چیستان #معما_تصویری #چیستان #چیستان_کده #inestagram #ریاضی
Comments (79)
krimi4694

krimi4694

شماره،E

amirrzaradi

amirrzaradi

E....karson

m_p9776

m_p9776

گارسون

alikli9

alikli9

Eچون با اون یکی دستش میچیند

sima_hadipoor0

sima_hadipoor0

هیچکدام

ho_sein4996

ho_sein4996

گارسون

More