No photo description available.
5 years ago
khorambakhtaghil

@khorambakhtaghil

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ . ﺣﻤﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ، ﺭﯾﺶ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺍﺷﯿﺪﻡ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﻧﻤﯽ ﺯﺩﻡ، ﭼﻮﻥ ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻋﻄﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ . _#ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺭﻭﺳﭙﯿﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍﺯﺩﻩ ﻣﻦ_ _ #ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ #ﮔﺎﺭﺳﯿﺎ #ﻣﺎﺭﮐﺰ_