شاآباد

#شاآباد

دالاهو#حسن زیرک# ناصررزازی#صفامنش#سیروس امامی#حسین مشکینی#کرمانشاه#شاآباد#ب#خانقین#گیلانغرب#ایلام#سنندج#دیواندره#سقز#بوکان#مریوان#مهاباد_سابلاغ_سردشت_بوکان_بانه_ورمی_رضایه_میانداب_ماکو_خوی_سلماس_پیرانشار_پیرانشهر_خان_تکاب_شاهیندژ
2 days ago
تقدیم به همه دوستان  عزیز 🎹🎹🎹🎹🎹🎤🎤🎤💖💖💖💖❤❤❤❤ #اشکان_بهرامی#سرپل_ذهاب#دالاهو#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایوان#ایلام#کردستان#قصرشیرین#مظهرخالقی#ایلام#گواور#صحنه#یارسان#سنجابی#گوران#کلهر#سوران#موکریان#جشن#عروسی#شادی#هنرمندان#آبدانان#استودیو#dj#استودیو_عروس #عروسی #شادی #انرژی_مثبت #رقص_عروس
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۴ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۳ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۲ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۱
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۴ 
از داداشم
استاد نورالدین خان بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۳ 
از داداشم
استاد نورالدین خان بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۲ 
از داداشم
استاد نورالدین خان بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۱ 
از داداشم
استاد نورالدین خان بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۴ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۳ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۲ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۱
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۴ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۳
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۲ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
درود
کنسرت کرمانشاه🎻 
آهنگ شاد🎤
پارت ۱ 
از
استاد نورالدین بزله 
لطفا برای اطلاع از اخبار کارهای هنری جناب نورالدین خان بزله و دیدن اجراهای زنده و لایوهای ایشان به تنها صفحه و پیچ رسمیشان در اینستاگرام به لینک پائین مراجعه فرمائید.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh
@nooredinbazleh_official
#nooredinbazleh

#نورالدین_بزله#کنسرت#رزم_آوران#پرورش_اندام#کرمانشاه#خوبان_کرمانشاه#کرمانشاه_۱۹#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایلام#گواور#کوهدشت#لرستان#قصرشیرین#روژاوا#روژآوا#آبدانان#گواور#کیهان_کلهر#سهراب_پورناظری#حسن_زیرک#مظهر_خالقی#ناصررزازی#محمد_ماملی#عباس_کمندی#وحید_مرادی
3 days ago
ای جان . خخخخخ

#اشکان_بهرامی#سرپل_ذهاب#دالاهو#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایوان#ایلام#کردستان#قصرشیرین#مظهرخالقی#ایلام#گواور#صحنه#یارسان#سنجابی#گوران#کلهر#سوران#موکریان#جشن#عروسی#شادی#هنرمندان#استودیو#dj#استودیو_عروس #عروسی #شادی #انرژی_مثبت #رقص#رستوران_سوری#سوری
4 days ago
دالاهو#حسن زیرک# ناصررزازی#صفامنش#سیروس امامی#حسین مشکینی#کرمانشاه# شاآباد#شاآباد#ب#خانقین#گیلانغرب#ایلام#سنندج#دیواندره#سقز#بوکان#مریوان#مهاباد
5 days ago
تقدیم به حضور گرمتون 🎙..مصطفی سبزی
🎙..حمیدهمتیان 🎹..نوید رحمانی

باتشکر از دوست و برادر عزیزم فرزاد خاطری (آگرین موزیک روانسر)
@santar_agrin_official

#کرمانشاه #سنقرکلیایی#کردستان#سنندج#کامیاران #مریوان#سقز#بانه#سردشت#قروه#دهگلان#بیجار#سلیمانیه_عراق#کلار #باشور #جوانرود #روانسر #پاوه#ثلاث_باباجانی #ازگله #سرپل_ذهاب #کرندغرب #قصرشیرین #شاآباد #بیستون #هرسین #کنگاور#نهاوند#صحنه#همدان
6 days ago
تقدیم به حضور گرمتون 🎙..مصطفی سبزی
🎙..حمیدهمتیان 🎹..نوید رحمانی

باتشکر از دوست و برادر عزیزم رضا محمودی (گیتار موزیک روانسر)
@gitarmusic_officiall

#کرمانشاه #سنقرکلیایی#کردستان#سنندج#کامیاران #مریوان#سقز#بانه#سردشت#قروه#دهگلان#بیجار#سلیمانیه_عراق#کلار #باشور #جوانرود #روانسر #پاوه#ثلاث_باباجانی #ازگله #سرپل_ذهاب #کرندغرب #قصرشیرین #شاآباد #بیستون #هرسین #کنگاور#نهاوند#صحنه#همدان
6 days ago
تقدیم به حضور گرمتون 🎙..مصطفی سبزی
🎙..حمید همتیان
🎹..نوید رحمانی 
با تشکر از دوست و برادر عزیزم فرزاد خاطری (استریو اگرین روانسر) @santar_agrin_2 @santar_agrin_official
#کرمانشاه
#سنقرکلیایی #کامیاران #سنندج #مریوان #سقز #بانه #سردشت #باشور #سلیمانیه_عراق #کلار #قروه#بیجار#دهگلان#جوانرود#روانسر #پاوه#ثلاث_باباجانی #ازگله#سرپل_ذهاب #کرندغرب#قصرشیرین #شاآباد #بیستون #هرسین#صحنه#کنگاور#نهاوند#همدان#اسداباد
8 days ago
گورانی زور خوووش
#موسیقی #موزیک #گورانی_کوردی #ایران #شاد #موزیک #کرمانشاه #کوردی #کوردواری #کرماشان #تهران #کردستان #کرد #کورد #کوردستان #شاآباد#
ایلام#کرند#سرپل
9 days ago
استاد نادر  خان بیگی همیشه تک بوده و هست  ببین چه میکنه .. دمش گرم . قدر قدرت ترین خواننده کورد 😍😍😍😍😍😍 #اشکان_بهرامی#سرپل_ذهاب#دالاهو#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایوان#ایلام#کردستان#قصرشیرین#مظهرخالقی#ایلام#گواور#صحنه#یارسان#سنجابی#گوران#کلهر#سوران#موکریان#جشن#عروسی#شادی#هنرمندان#استودیو#dj#استودیو_عروس #عروسی #شادی #انرژی_مثبت #رقص#رستوران_سوری#سوری
12 days ago
تقدیم به حضور گرمتون 
باتشکر از آقا رضا بهرامی (پارمیس فیلم)
صدا بردار استریو کرمانشاه (بهنام رستمی)

@parmisfilm
@mostafa_sabzi_fan
@_mostafa_sabzi_fan
@hamid_babaei_music
@hamidhamtian.music
@0090abozar
@navidrahmani123
@steruokermashan
#کرمانشاه#سنقرکلیایی#کامیاران#کردستان #سقز#بانه#مریوان#سردشت#قروه#دهگلان#ایلام#جوانرود#پاوه#روانسر#ثلاث_باباجانی #ازگله#قصرشیرین#کرندغرب#سرپل_ذهاب#شاآباد#بیستون#هرسین#صحنه#کنگاور#همدان#اسداباد#نهاوند#اورامانات#سرچوپی#رقص کردی
13 days ago
چنی دلگیرم (اجرای زنده  سال۱۳۹۶)
خواننده ؛احمد یعقوبی
موسیقی؛ایوب نجفی
صدابرداری؛هومن نجفی(اورجینال رکورد)
طبیعت زیبای لکستان جلالوند روستای سرئیلان سرقعله تقدیم به شما دوستان عزیزم❤❤❤ #لکستان#لکم#کوردستان#لکامیر#کرمانشاه#ایلام#لرستان#ماملی#زیرک#رزازی#خالقی#صحنه#یارستان#کوردی#ملکشاهی#سرابله#اسد_آباد#حسن_آباد#دلفان#ارومیه#سردشت#هورامان#شاآباد#خانقین#سلیمانیه_کردستان_عراق#سنقر#سیروس_امامی#کرج#لکی#ایلامیان#
16 days ago
قسمتی از کلیپ هنرمند عزیز و دوست داشتنی داداش محسن اکبری ... #اشکان_بهرامی#سرپل_ذهاب#دالاهو#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایوان#ایلام#کردستان#قصرشیرین#مظهرخالقی#ایلام#گواور#صحنه#یارسان#سنجابی#گوران#کلهر#سوران#موکریان#جشن#عروسی#شادی#هنرمندان#استودیو#dj#استودیو_عروس #عروسی #شادی #انرژی_مثبت #رقص#رستوران_سوری#سوری
17 days ago
تقدیم به همه دوستان ..موسیقی  مهر و ماه 
#اشکان_بهرامی#سرپل_ذهاب#دالاهو#کرند#شاآباد#گیلان_غرب#ایوان#ایلام#کردستان#قصرشیرین#مظهرخالقی#ایلام#گواور#صحنه#یارسان#سنجابی#گوران#کلهر#سوران#موکریان#جشن#عروسی#شادی#هنرمندان#استودیو#dj#استودیو_عروس #عروسی #شادی #انرژی_مثبت #رقص#رستوران_سوری#سوری
20 days ago
صفرتاصدمراسم جشن وعروسی با کمترین هزینه وبالاترین کیفیت.گروه رهام09183327794یوسف بهرامی
تعمیر انواع ارگ و  SPD تماس09183327794
#نوازنده یوسف بهرامی#
#ناصررزازی#نجم دین غلامی#کرمانشاه#عروسی#یوسف_بهرامی #هنرمندان#کردستان#خانقین #سلیمانیه#کنگاور# ایلام#ایوان#صحنه#روانسر#جوانرود#دالاهو#هورامان#سرپل_ذهاب#کرند#قصرشیرین#پاوه#گیلان#شاآباد#کرمانشاه موزیک#کردموزیک#شادی#کنسرت
24 days ago