#نافرمانی_مدنی

#ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
8 minutes agoDownload
کوردستان، مریوان
امروز دوشنبه
اعتصاب سراسری
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#گرانی
#آزادی
#تیرباران
#معلم
#کولبر
#کارگر
#کشاورز
#زحمتکش #اعتصابات_سراسری‬⁩‫⁧‫#اعتراضات_سراسری
#اصفهان#اهواز #خوزستان #نظام_رفتی_است #نافرمانی_مدنی
#هفت_تپه #خوزستان #نافرمانی_مدنی #نظام_رفتی_است #میدان_میلیونی #زندانی_سیاسی #دوربین_ما_اسلحه_ما #سفره_انقلاب #رفراندوم #اعتراضات_سراسری #دانشجو #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #مالباختگان#سازمان_زحمتکشان_کردستان
13 minutes agoDownload
کشتە شدن یک زن در ساوە.

ھمچنین در اعتراضات روزھای اخیر در تھران یک زن اهل سقز با هویت ”مینا شیخی“ حدودا ٥٠ سالە در جریان اعتراضات در تھران در نتیجە تیراندازی مسقتیم نیروهای مسلح بە سوی مردم جانش را از دست داد.
اعتصاب سراسری
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#گرانی
#آزادی
#تیرباران
#معلم
#کولبر
#کارگر
#کشاورز
#زحمتکش #اعتصابات_سراسری‬⁩‫⁧‫#اعتراضات_سراسری
#اصفهان#اهواز #خوزستان #نظام_رفتی_است #نافرمانی_مدنی
#هفت_تپه #خوزستان #نافرمانی_مدنی #نظام_رفتی_است #میدان_میلیونی #زندانی_سیاسی #دوربین_ما_اسلحه_ما #سفره_انقلاب #رفراندوم #اعتراضات_سراسری #دانشجو #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #مالباختگان#سازمان_زحمتکشان_کردستان
15 minutes agoDownload
Posted @withrepost • @pouneh.ft #زنجان 
تظاهرات در حمایت رژیم‌کثیف توسط ارازل و اوباش واقعی در زنجان #iranprotests #ایران_تنتفض ##این_آغاز_پایان_است #تظاهرات_سراسری #اعترضات_سراسری #آتش_جواب_آتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات #رای_بی_رای #ماشینها_خاموش #دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا #خاوران #کشتار_۶۷ #مسیح_علینژاد #خامنئی_عدو_مشترک #freeiran #regimchengeiniran18 minutes agoDownload
Posted @withrepost • @pouneh.ft #فوری #تهران#فلکه_دوم_صادقیه #iranprotests #ایران_تنتفض ##این_آغاز_پایان_است #تظاهرات_سراسری #اعترضات_سراسری #آتش_جواب_آتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات #رای_بی_رای #دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا #خاوران #کشتار_۶۷ #مسیح_علینژاد #خامنئی_عدو_مشترک #freeiran #regimchengeiniran
18 minutes agoDownload
وضعیت کنونی مردم 😞😞😞😞😞😞 #نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#پالانیست_قصاب_لر#لردگان_کشتارگاه_لر
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرت18 minutes agoDownload
وضعیت کنونی مردم 😞😞😞😞😞😞 #نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#پالانیست_قصاب_لر#لردگان_کشتارگاه_لر
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرت18 minutes agoDownload
وضعیت کنونی مردم 😞😞😞😞😞😞 #نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#پالانیست_قصاب_لر#لردگان_کشتارگاه_لر
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرت18 minutes agoDownload
وضعیت کنونی مردم 😞😞😞😞😞😞 #نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#پالانیست_قصاب_لر#لردگان_کشتارگاه_لر
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرت18 minutes agoDownload
Posted @withrepost • @shahramshiran99 اصفهان آواتودی! در مرحلە انقلابی جوانان بطور آتش بە اختیار عمل کردە و هر مکان و هر زمان کە مناسب دیدند راهبندان و تجمع را شروع می کنند.

نظام توان کنترل را از دست دادە و نیروهایشان برای اینکە زیاد جلو بدهند، مدام در حال حرکت هستند.

قطع شدن اینترنت انقلاب را گسترش دادە است.

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیم
19 minutes agoDownload
#زنجان 
تظاهرات در حمایت رژیم‌کثیف توسط ارازل و اوباش واقعی در زنجان زارت 👎#iranprotests #ایران_تنتفض ##این_آغاز_پایان_است #تظاهرات_سراسری #اعترضات_سراسری #آتش_جواب_آتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات #رای_بی_رای #ماشینها_خاموش #دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا #خاوران #کشتار_۶۷ #مسیح_علینژاد #خامنئی_عدو_مشترک #freeiran #regimchengeiniran20 minutes agoDownload
علی ربیعی یا همان « عباد » معروف ! که سالها در شورای امنیت ملی و سایر نهاد های امنیتی کشور به سرکوب مردم مشغول بود و اکنون نیز در مقام سخنگوی دولت انجام وظیفه می کند ، در نشست خبری روز دوشنبه معترضان را متهم به «عربده کشی » کرد و ادعا کرد که صدای برحق روحانی !! کمتر شنیده می شود ، ایشون وزیر کار و رفاه اجتماعی هم بودند و به دلایلی برکنار شدند در زمان احمدی نژاد 
ایشون یک فرد متکبر و از خود مچکر هستند قبل از فوت همسرش که سرطان داشت با دختری که بیست و پنج سال از خودش کوچکتر بود رابطه داشت 
https://t.me/shirinebadiofficial
#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرت21 minutes agoDownload
اصفهان آواتودی! در مرحلە انقلابی جوانان بطور آتش بە اختیار عمل کردە و هر مکان و هر زمان کە مناسب دیدند راهبندان و تجمع را شروع می کنند.

نظام توان کنترل را از دست دادە و نیروهایشان برای اینکە زیاد جلو بدهند، مدام در حال حرکت هستند.

قطع شدن اینترنت انقلاب را گسترش دادە است.

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیم
22 minutes agoDownload
زیر گرفتن نیروھای جنایتکار جمھوری اسلامی، توسط ماشین یک شھروند شجاع در تبریز
اعتصاب سراسری
#گرانی_گران_نمیخریم_نمیخرم_تحریم
#گرانی
#آزادی
#تیرباران
#معلم
#کولبر
#کارگر
#کشاورز
#زحمتکش #اعتصابات_سراسری‬⁩‫⁧‫#اعتراضات_سراسری
#اصفهان#اهواز #خوزستان #نظام_رفتی_است #نافرمانی_مدنی
#هفت_تپه #خوزستان #نافرمانی_مدنی #نظام_رفتی_است #میدان_میلیونی #زندانی_سیاسی #دوربین_ما_اسلحه_ما #سفره_انقلاب #رفراندوم #اعتراضات_سراسری #دانشجو #تظاهرات_سراسری #اعتصاب #براندازم #مالباختگان#سازمان_زحمتکشان_کردستان
22 minutes agoDownload
تھران آواتودی!

صادقیه در تصرف جوانان انقلابی است صادقیه تهران؛ خیابان ھای شھرھای کشور عملا در کنترل انقلابیون است، قیام مردم ایران با سرعت در حال گسترش در سراسر کشور است و همانگونه که مردم اعلام کرده اند این راهی یک طرفه و بی بازگشت است و تا پیروزی ادامه دارد.

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیم
23 minutes agoDownload
📌 #اخباراختصاصی؛

به‌گفته یکی از کارکنان بانک، در پی اعتراضات اخیر تاکنون در محدوده #فردیس تا #مارلیک حدود ۳۰ بانک از جمله بانک ملی، شهر، سرمایه، انصار، آینده به صورت کامل تخریب شدند، تخریب‌کنندگان اغلب صورت‌های خود را پوشانده بودند و به‌نظر مردم عادی نمی‌رسیدند؛ دوستان هوشیار باشید عوامل #سپاه تروریستی سعی دارند اعتراضات را به آشوب بکشند و گناه آن را به گردن مردم عادی بیاندازند 📌کلانتری والفجر شیراز به تصرف انقلابیون در آمد

برابر اعلام منابع ما در شیراز، مردم انقلابی کلانتری والفجر، محل تجمع و برنامەریزی نیروهای سرکوبگر را به تسخیر خود در آوردند

#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#نسل_کشی_لر
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرت
24 minutes agoDownload
🔴تجمعات اعتراضی گسترده شهروندان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در خیابان وفاداران تهران، شلیک مستقیم گلوله از سوی پلیس به شهروندان معترض. 🔆همزمان با اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و همچنین افزایش قیمت بنزین آزاد برای در هر لیتر ۳۰۰۰ تومان، موجی از اعتراضات و نارضایتی از وضع موجود اقتصادی را در شهرهای کشور بوجود آورده است. 💠در تجمعات اعتراضی ۲ روز گذشته دستکم ۷ تن از شهروندان معترض در شهرهای مختلف با شلیک نیروهای انتظامی امنیتی کشته شدند. 🔷برگزاری تجمعات اعتراضی از جمله حقوقی است که برای شهروندان هر جامعه در “اعلامیه جهانی حقوق بشر” بر آن تاکید شده

#تهران #وفادار #اتوبان_باقری #تجمع #اعتراضات #تجمع_اعتراضی #قیمت_بنزین #تورم #گرانی_بنزین #اقتصاد_ایران #سرنگونی #جمهوری_اسلامی #بحران_اقتصادی #حقوق_شهروندی #تظاهرات_ایران #اعتصاب_سراسری #اتحاد #حقوق_بشر #نقض_حقوق_بشر #نافرمانی_مدنی #حق_خود_را_فریاد_بزنید #غلبه_بر_ترس #اعتراضات_مردمی #روح_جمعی #خبری_در_راه_است #شجاعت_مدنی #بی_بی_سی #ایران_آزاد #میهن_نیوز
28 minutes agoDownload
#فوری #تهران#فلکه_دوم_صادقیه #iranprotests #ایران_تنتفض ##این_آغاز_پایان_است #تظاهرات_سراسری #اعترضات_سراسری #آتش_جواب_آتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات #رای_بی_رای #دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا #خاوران #کشتار_۶۷ #مسیح_علینژاد #خامنئی_عدو_مشترک #freeiran #regimchengeiniran
36 minutes agoDownload
#فوری 
حمله مردم معترض یزد به منزل و دفتر امام‌جمعه #یزد #iranprotests #ایران_تنتفض ##این_آغاز_پایان_است #تظاهرات_سراسری #اعترضات_سراسری #آتش_جواب_آتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات #رای_بی_رای #ماشینها_خاموش #دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا #خاوران #کشتار_۶۷ #مسیح_علینژاد #خامنئی_عدو_مشترک #freeiran #regimchengeiniran40 minutes agoDownload
.
خبر ویژە: اکثر آخوندها از ترس مردم از منازل خود فرار کردەاند!

آواتودی یزد! پس از آنکە آخوند ناصر یزدی نمایندە خامنەای در استان یزد دستور دادە بود مردم را بە خاک و خون بکشند، گروهی از جوانان غیور یزدی با استفادە از حق دفاع مشروع بە منزل این آخوند فاسد و میلیاردر یورش بردند ولی سپس متوجە شدند کە آخوند یزدی از ترس مردم گریختە و متواری شدە است.
جوانان آزادیخواه منازل آخوندها را بعنوان لانە فاسد و اختلاس هدف قرار می دهند.

@avatodayofficial 
#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرتan hour agoDownload
زن شجاعی که شعار مرگ بر آمریکا را پایین می کشد
دشمن ما همينجاست دروغ ميگن آمريكاست
ايران آزاد و دمكراتيك با هيچ كشوري در دنيا جنگ ندارد و همه سرمايه هايش وقف سازندگي ايران ميشود. #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
an hour agoDownload
.
وزارت خارجه فرانسه : فرانسه با دقت تظاهراتی را که در چندین شهر ایران در جریان است دنبال می‌کند. فرانسه از مرگ چندین نفر از تظاهرات‌کنندگان در روزهای گذشته اظهار تاسف کرده و پایبندی‌اش به احترام به حق آزادی بیان و حق تظاهرات مسالمت آمیز را یادآوری می‌کنند

حمایت آلمان از قیام مردم ایران

دولت آلمان از ناآرامیها و اعتراضات در ایران حمایت کرد و از ایران خواست به خواسته های قانونی معترضان احترام بگذارد.

#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#پالانیست_قصاب_لر#لردگان_کشتارگاه_لر
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرتan hour agoDownload
.
وزارت خارجه فرانسه : فرانسه با دقت تظاهراتی را که در چندین شهر ایران در جریان است دنبال می‌کند. فرانسه از مرگ چندین نفر از تظاهرات‌کنندگان در روزهای گذشته اظهار تاسف کرده و پایبندی‌اش به احترام به حق آزادی بیان و حق تظاهرات مسالمت آمیز را یادآوری می‌کنند

حمایت آلمان از قیام مردم ایران

دولت آلمان از ناآرامیها و اعتراضات در ایران حمایت کرد و از ایران خواست به خواسته های قانونی معترضان احترام بگذارد.

#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#پالانیست_قصاب_لر#لردگان_کشتارگاه_لر
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرتan hour agoDownload
⭕️مقاومت شیر زن معترض در برابر مامور ناجا که می خواهد پلاک خودروی وی را از جا بکند 🔹در مقابل مزدوران خامنه ای کوتاه نیائید #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
an hour agoDownload
Posted @withrepost • @shahramshiran99 درخواست ویکتوریا آزاد از دونالد ترامپ و ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان مبنی بر حمایت قاطع از مبارزین ایرانی و قیام ملی و درخواست جهت اینترنت رایگان 
@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
Posted @withrepost • @shahramshiran99 درخواست ویکتوریا آزاد از دونالد ترامپ و ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان مبنی بر حمایت قاطع از مبارزین ایرانی و قیام ملی و درخواست جهت اینترنت رایگان 
@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
پایان حکومت مذهبی ،پایان موجودی بنام آخوند در ایران #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
an hour agoDownload
شیراز به اتیش کشیدن دانشگاه #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
an hour agoDownload
درخواست ویکتوریا آزاد از دونالد ترامپ و ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان مبنی بر حمایت قاطع از مبارزین ایرانی و قیام ملی و درخواست جهت اینترنت رایگان 
@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
درخواست ویکتوریا آزاد از دونالد ترامپ و ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان مبنی بر حمایت قاطع از مبارزین ایرانی و قیام ملی و درخواست جهت اینترنت رایگان 
@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
Posted @withrepost • @shahramshiran99 وزارت خارجه فرانسه : فرانسه با دقت تظاهراتی را که در چندین شهر ایران در جریان است دنبال می‌کند. فرانسه از مرگ چندین نفر از تظاهرات‌کنندگان در روزهای گذشته اظهار تاسف کرده و پایبندی‌اش به احترام به حق آزادی بیان و حق تظاهرات مسالمت آمیز را یادآوری می‌کند.

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
حمایت آلمان از قیام مردم ایران

دولت آلمان از ناآرامیها و اعتراضات در ایران حمایت کرد و از ایران خواست به خواسته های قانونی معترضان احترام بگذارد.

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
Posted @withrepost • @shahramshiran99 ‌امام جمعه شیراز خطاب به مسئولان: اگر ‌نمی‌توانید اوضاع شیراز را کنترل کنید از فردا خودم وارد معرکه می‌شوم

لطف الله دژکام: «رضا خان با تمام قلدری‌اش نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد، اغتشاشگران چه جایگاهی دارند که می‌گویند آخوند باید برود. اگر شورای تامین این استان نمی تواند اغتشاشات را جمع کند، فردا شخصا و به همراه بسیج به میدان خواهم آمد. این‌که تابلوی بسیج را پایین می کشند، غلط می‌کنند، نمی نشینیم که هرکس هر کار دلش خواست بکند.» جواب شما را مردم در خیابان‌ها داده و می‌دهند!

بنزین بهانه است، اصل نظام نشانه ست

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
وزارت خارجه فرانسه : فرانسه با دقت تظاهراتی را که در چندین شهر ایران در جریان است دنبال می‌کند. فرانسه از مرگ چندین نفر از تظاهرات‌کنندگان در روزهای گذشته اظهار تاسف کرده و پایبندی‌اش به احترام به حق آزادی بیان و حق تظاهرات مسالمت آمیز را یادآوری می‌کند.

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
به گفته تعدادی از شهروندان شیرازی به اتاق خبر، در پی اعتراضات اخیر تاکنون در شیراز و شهر صدرا حداقل ۲۰ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

هم میهن در چنین شرایطی سکوت و ماندن در خانه جایز نیست. برادران و خواهرانمان را در خیابانها تنها نگذاریم.

بنزین بهانه است، اصل نظام نشانه ست

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
‌امام جمعه شیراز خطاب به مسئولان: اگر ‌نمی‌توانید اوضاع شیراز را کنترل کنید از فردا خودم وارد معرکه می‌شوم

لطف الله دژکام: «رضا خان با تمام قلدری‌اش نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد، اغتشاشگران چه جایگاهی دارند که می‌گویند آخوند باید برود. اگر شورای تامین این استان نمی تواند اغتشاشات را جمع کند، فردا شخصا و به همراه بسیج به میدان خواهم آمد. این‌که تابلوی بسیج را پایین می کشند، غلط می‌کنند، نمی نشینیم که هرکس هر کار دلش خواست بکند.» جواب شما را مردم در خیابان‌ها داده و می‌دهند!

بنزین بهانه است، اصل نظام نشانه ست

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیمan hour agoDownload
Posted @withrepost • @pouneh.ft #کازرون عکس تاریخی از بهم ریختن کاسه و کوزه آخوند دوزاری 😂😂😂😂به زودی در فم و سراسر کشور 👏👏👏 #iranprotests #ایران_تنتفض ##این_آغاز_پایان_است #تظاهرات_سراسری #اعترضات_سراسری #آتش_جواب_آتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #مسیح_علینژاد #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات #رای_بی_رای #ماشینها_خاموش #دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا #خاوران #کشتار_۶۷ #خامنئی_عدو_مشترک #freeiran #regimchengeiniran
an hour agoDownload
واقعا وضوع این مرد و نکرانش همه با خون جونان ایران هستش و حتی آب آشامیدنش هم با خون جوانان هستش خداوندم برس به داد مردم بی گناه واقعا اینهایی که در خیابانها هستند مرد عادی و زحمتکش هستند اونهایی که دارند براشون فرقی نمیکنه ولی بعد از این ماجرا اگه مردم کوتاه بیان حتی یک تکه نان هم پیدا نمیکنند اشراف اشرافتر و فقیر فقیرتر خداوندم سکوتت را بشکن مردم فریاد میزنند به دادشان برس 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان#نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی#ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نه_به_سکوت #نافرمانی_مدنی#هولوکاست_لر#نسل_کشی_لر
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرتan hour agoDownload
#کازرون عکس تاریخی از بهم ریختن کاسه و کوزه آخوند دوزاری 😂😂😂😂به زودی در قم و سراسر کشور 👏👏👏 #iranprotests #ایران_تنتفض ##این_آغاز_پایان_است #تظاهرات_سراسری #اعترضات_سراسری #آتش_جواب_آتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #مسیح_علینژاد #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات #رای_بی_رای #ماشینها_خاموش #دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا #خاوران #کشتار_۶۷ #خامنئی_عدو_مشترک #freeiran #regimchengeiniran
an hour agoDownload
تھران، شب گذشتە! اتوبوس حمل نیروھای سرکوبگر در آتش خشم مردم. جوانان آزادیخواە با قدرت بە سوی آزادی گام بر میدارند. نیروھای ناجا فرصت کم است، بە مردم بپیوندید و باطل را رھا کنید. #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
an hour agoDownload
صدای #سپیده_قلیان باشیم 
دختر شجاع خوزستان دو باره دستگیر شد او که همگام با مردم خواستار عدالت اجتماعی بود ، با یورش شبانه مامورین امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی برده شد 
این دختر ازاده را تنها نگذاریم ، پژواک صدای او باشیم 
https://t.me/shirinebadiofficial
#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي #كنسرت
an hour agoDownload
🔴امروز دوشنبه ۲۷آبان ماه ۱۳۹۸، تجمعات اعتراضی گسترده شهروندان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در خیابان معالی آباد شیراز. 🔆همزمان با اعلام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه ای در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و همچنین قیمت بنزین آزاد در هر لیتر ۳۰۰۰ تومان، موجی از اعتراضات و نارضایتی از وضع موجود اقتصادی را در شهرهای کشور بوجود آورده است. 💠در تجمعات اعتراضی روزهای گذشته دستکم ۸ تن از شهروندان معترض در شهرهای مختلف با شلیک نیروهای انتظامی امنیتی کشته شدند. 🔷برگزاری تجمعات اعتراضی از جمله حقوقی است که برای شهروندان هر جامعه در “اعلامیه جهانی حقوق بشر” بر آن تاکید شده است. 🔶حقوق بشر در ایران/ حرکتی جهت آگاهی و عدالت در ایران 
#معالی_آباد #شیراز #بازداشت #تجمع #تجمعات_اعتراضی #سرکوب #آزادی #آزادی_بیان #نافرمانی_مدنی #سرنگونی_آری #اتحاد #استان_فارس #بنزین #گرانی_بنزین #قیمت_بنزین #تورم #حسن_روحانی #اصلاح_طالبان #اصولگرایان #نافرمانی_مدنی #جمهوری_اسلامی_ایران #سرکوب_شهروندان #تهران #استان_فارس #کمیجان #استهبانات #کردستان #سنندج #شهریار #بوکان #تجمعات_اعتراضی #تظاهرات_سراسری #تظاهرات
an hour agoDownload
Posted @withrepost • @shahramshiran99 زیرگرفتن یک سرکوبگر در تبریز با ماشین توسط یک شهروند در تبریز

هم میهن در چنین شرایطی سکوت و ماندن در خانه جایز نیست. برادران و خواهرانمان را در خیابانها تنها نگذاریم.

بنزین بهانه است، اصل نظام نشانه ست

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیم
an hour agoDownload
🔵 در ساعات پایانی یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, سپیده قلیان, فعال مدنی ساکن دزفول, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بازداشت این فعال مدنی از بابت حضور وی در تجمعات سراسری اخیر بوده است. 🔆 بازداشت سپیده قلیان به دلیل حضور وی در تجمعات اعتراضی جاری و همچنین تصاویری از این فعال مدنی در حالی که شعار نوشته‌ای علیه گرانی بنزین در دست دارد در فضای رسانه ای منتشر شده صورت گرفته است.
#سپیده_قلیان #بازداشت #فعال_مدنی #حبس#حبس_تعزیری #بازداشت_شهروندان #نقض_حقوق_بشر #بازداشت_شدگان #نافرمانی_مدنی #فعال_اجتماعی #هفت_تپه #قزوین #یزد #تایباد #شهریار #سرنگونی_جمهوری_اسلامی #نافرمانی #فعال_کارگری #بازداشت_شدگان_هفت_تپه #گرانی_بنزین #قیمت_بنزین #بنزین #سرکوب_فعالان_مدنی #دزفول #اندیمشک #اهواز #زاهدان #تهران #مریوان #کردستان
an hour agoDownload
#کمپین_سیمرغ_ایران
.
زیرگرفتن یک سرکوبگر در تبریز با ماشین توسط یک شهروند ایران پرست.
.
هم میهن در چنین شرایطی سکوت و ماندن در خانه جایز نیست.
.
💙برادران و خواهرانمان را در خیابانها تنها نگذاریم.💙
.
"بنزین بهانه است، اصل نظام نشانه ست"✊✊✊
.
پاینده تمامیت ارضی ایران؛👑جاوید شاه👑
.
.
.
.
.
#همه_با_هم #تا_سرنگونی #فرقه_تبهکار #اعتراضات_سراسری #نافرمانی_مدنی #اعتصابات_سراسری #تظاهرات_سراسری #تظاهرات_سراسری #بنزین_۳۰۰۰_تومانی #نه_به_جمهوری_اسلامی #انقلاب #رفراندوم #انتخابات_آزاد #پادشاهی_پارلمانی #بی_تفاوت_نباشیم #اتحادوعمل_برای_سرنگونی #فوری #مردم_ایران #پرچم_شیروخورشید #میدان_میلیونی #جاوید_شاه #اتحاد_میلیونی
an hour agoDownload
حق مزدوران بیش از این نیست خطاب به مزدوران حکومتی این کلیپ رو ببینید و بترسید که روز شما هم میرسه که بدست مردم بیفتید پس تسلیم شوید #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
an hour agoDownload
کرج! جوانان غیور آزادی را ارادە کردە و بە مقاومت ادامە می دھند. جوانان در حال شناسایی بسیجیانی ھستند کە بە مردم شلیک میکنند. بسیجیان حافظ فساد بدانید کە بشدت مجازات خواھید شد. #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
2 hours agoDownload
ورامین! خیابان ھای شھرھای کشور عملا در اختیار قیام کنندگان ھستند، سخن پراکنی ھای مقامات نظام فقط بە درد امپراطوری دروغ می خورد. قیام بە بیش از یکصد شھر رسیدە. #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
2 hours agoDownload
صبح دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨. قيام باشکوە آزادی ادامە دارد!

خیابان های شهر شیراز، در اختیار معترضان است. نیروهای امنیتی درمانده‌ از مقابله با سیل عظیم مردم قیام کننده هستند #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
2 hours agoDownload
بیست و ششم آبان نود و هشت، هزاران درود بر جوانان با غیرت میهن دوست که در تجمع و تظاهرات سراسری به نیروی انتظامی گل نرگس هدیه می دادند تا به تمامی نیروها و دنیا نشان دهند که تظاهرات آزادیخواهان مسالمت آمیز است. 
حکومت ننگین جمهوری اسلامی، ماشین های مردم را آسیب می رسانند، بانکها و... را به آتش میکشانندو با پخش اخبار دروغین، میخواهند تظاهرات مردم را خشن و با شرارت نشان دهند.
هوشیار باشید که رژیم آخوندی از وحشت قیام مردم، تلاش میکند میان ملت و نیروی انتظامی و بقیه ارگانها اختلاف بیندازد، تا آنان به تظاهر کننده گان نپیوندند.
ولی روزبروز افراد نیروی انتظامی و دیگر ارگانها بیشتر به هموطنان خویش می پیوندند.
#دختر_آبی 
#تظاهرات_سراسری 
#کوری_چشم_نظام 
#ایران_را_دوباره_پس_میگیریم 
فیلم:قاصدان آزادی
💙💙گروه فرزندان بابک خرمدین💙💙👈جهان باید بداند مردم ایران خواستار بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران هستند👉💙💙💙💙💙💙👈The world must know that Iranian people" are calling for the return of Prince Reza Pahlavi, to Iran👉💙💙💙💙@noorzpahlavi@shahbanou_farah_pahlavi@yasmine.pahlavi@officialrezapahlavi @rpportfolio @rfamilyphotos#گروه_فرزندان_بابک_خرمدین#ققنوس_ایران_از_خاکستر_خود_برخاست#پشت_به_دشمن_رو_به_میهن#نه_به_اتش_زدن_مساجد#شاهنشاه#رضاشاه#دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن#دوباره_میسازمت_وطن#شاهزاده_برگرد#عهدی_که_با_شاهزاده_بستم_شکستنی_نیست#ایران_پس_میگیریم#زنده_باد_تمام_اقوام_و_مذاهب_ایرانی#اعتصابات_سراسری#نافرمانی_مدنی#زندانی_سیاسی_ازاد_باید_گردد #میدان_میلیونی#سال_۲۵۷۸_شاهنشاهی_سال_براندازی_است
#ماهستیم 
#فرشگرد 
#میدان_میلیونی 
#شاهزاده_برگرد 
#شهبانو 
#ققنوس 
#فریادوحشی 
#ورزش_زنانه
#اردبیلیهای_باغیرت
2 hours agoDownload
#نافرمانی_مدنی #میدان_میلیونی #رژیم_رفتنی_است

@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما

#جاوید_شاه #روحت_شاد_رضاشاه #میدان #میهن #اتحاد #میدان_میلیونی #نظام_رفتنی_است
#پهلوی #پادشاهی_پارلمانی
#روحت_شاد_رضاشاه
#اتحاد_رمز_پیروزی  #نظام_رفتنی_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#اعتصاب_کامیونداران
#نه_به_کمیته_امداد 
#رضاشاه 
#دختران_خیابان_انقلاب
#رای_ما_سرنگونی
#دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن
#آزادی
#چهارشنبه_های_سفید
#اتحاد_رمز_پیروزی 
#روحت_شاد_رضا_شاه 
#نظام_رفتنی_است
2 hours agoDownload
حضور مردم آخرین اخطار بە نظام است. روستاھای شیراز ھم برای حمایت آزادسازی کشور را از خانە خود شروع کنند. #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
2 hours agoDownload
زیرگرفتن یک سرکوبگر در تبریز با ماشین توسط یک شهروند در تبریز

هم میهن در چنین شرایطی سکوت و ماندن در خانه جایز نیست. برادران و خواهرانمان را در خیابانها تنها نگذاریم.

بنزین بهانه است، اصل نظام نشانه ست

@shahramshiran99 
#irannews #iran #IraniansWantRegimeChange #iranian_renaissance #reza_pahlavi
#شورای‌_ملی_ایرانیان_برای_انتخابات_آزاد
#ایران_زیبای_ما #ایران_رو_پس_میگیریم #ایران_متحد #ایران #ایرانی #ایران_آزاد_فردا #اینجا_ایران_است #ایران_را_دوباره_خواهیم_ساخت #ایران_را_پس_میگیریم #دوباره_میسازمت_وطن #انتخابات_آزاد #نافرمانی_مدنی #شاهزاده_رضا_پهلوی #فرشگرد #میدان_میلیونی
#توییت_خوان
#کرامت_انسانی
#ایرانو_پس_میگیریم
#بیتفاوت_نباشیم
2 hours agoDownload
کرمانشاه شهر قیام و مقاومت
✌✊✌
کرماشان شاره سه رهه لدان و به رخودان

#كرمانشاه

#سنندج#مريوان#جوانرو#پاوه#کرمانشاه#تهران#تبريز#خوزستان#كرمان#سيرجان#لرستان #ايران #بانه#سقز#ارومیه#بوکان#بنزين#آزادی#زن#کارگر#نان_کار_آزادی#اداره_شورایی#اعتصابات_سراسری#نافرمانی_مدنی#دیکتاتور#سوسیالیسم#آخوند#بنزين
2 hours agoDownload
بژي خه لكي به شه رفي مه ريوان 
#مريوان

#سنندج#مريوان#جوانرو#پاوه#کرمانشاه#تهران#تبريز#خوزستان#كرمان#سيرجان#لرستان #ايران #بانه#سقز#ارومیه#بوکان#بنزين#آزادی#زن#کارگر#نان_کار_آزادی#اداره_شورایی#اعتصابات_سراسری#نافرمانی_مدنی#دیکتاتور#سوسیالیسم#آخوند#بنزين
2 hours agoDownload
⭕️‍‍وضعیت پمپ بنزینھای شهرستان اندیمشک! مردم غیور اندیمشک تمام پمپ بنزین های شهر را از کار انداختند. جوانان اندیمشک بطور آتش بە اختیار عمل کردە و راھبندان و تجمع اعتراضی برگزار کردند. #ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
2 hours agoDownload
#کمپین_سیمرغ_ایران
.
#خدا_شاه_میهن 📯💙📯
.
تحرکات و حمایتهای ایرانیان خارج از کشور ادامه دارد ...
.
به زودی #پرچم_شیروخورشید جای پرچم خرچنگ نشان جمهوری [نکبت] اسلامی را در سفارتخانه های ایران، نه تنها در #پاریس بلکه در اقصی نقاط جهان خواهد گرفت. 
@nazilagolestan

پاینده ایران؛👑جاوید و برافراشته باد پرچم سه رنگ و با اصالت شیر و خورشید ایران👑
.
.
.
.
#ایران_متحد #حقوق_بشر #حقوق_زنان #حقوق_برابر #همه_با_هم #تاسرنگونی #فرقه_تبهکار #ارتش #نیروهای_مسلح #ایران_را_پس_میگیریم #انقلاب #رفراندوم #انتخابات_آزاد #پادشاهی_پارلمانی #اعتراضات_سراسری #نافرمانی_مدنی #میدان_میلیونی #جاوید_شاه
.
#RezaPahlavi #IranRegimeChange #Tehran
2 hours agoDownload
#علی_گدا_یکدست 
#فرقه_تبهکار 
#نافرمانی_مدنی 
#اعتراضات_سراسری 
#ایران_را_پس_میگیریم 
#iranprotests 
#GAME_OVER 
#iran
2 hours agoDownload
#ایران_را_پس_میگیریم
#میدان_میلیونی
#نافرمانی_مدنی
#مبارزان_صلح_جو
#مبارزان_سیمرغ
#مبارزان_ارتش_کوروش
#زمانی_برای_کندن_درها
#دابسمش
#آشپزی
#جاویدشاه
#رضاپهلوی
#شعار_نویسی
#خند
2 hours agoDownload
طاقت بيار اي هموطن 🍀🍀✍️ - تسخیر خیایان توسط مردم .
.
#قیام_سراسری
#خبر
#شیراز
#کازرون
#مشهد
#اصفهان 
#کرج
#تبریز 
#تهران
#ایران
#خوزستان 
#اهواز
#اسلامشهر
# گرانی_بنزین
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی
#بنزین
#کرمانشاه 
#نجف_آباد
#نافرمانی_مدنی #میدان_میلیونی #رژیم_رفتنی_است

@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما

#جاوید_شاه #روحت_شاد_رضاشاه #اتحاد #میدان_میلیونی #نظام_رفتنی_است
#پهلوی #پادشاهی_پارلمانی
#روحت_شاد_رضاشاه
#اتحاد_رمز_پیروزی  #نظام_رفتنی_است 
#جمهوری_اسلامی_انتخاب_من_نیست
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
2 hours agoDownload
خامنه اي جلاد و شياد بنفش : آيا اين زن اغتشاشگر است يا بقول خودتان مزدور كشورهاي استعمارگر 
تنها راه نجات ايران و خواست مردم : سرنگوني رژيم آخوندي و محاكمه سران جنايتكار رژيم ✌

#ساوه

#سنندج#مريوان#جوانرو#پاوه#کرمانشاه#تهران#تبريز#خوزستان#كرمان#سيرجان#لرستان #ايران #بانه#سقز#ارومیه#بوکان#بنزين#آزادی#زن#کارگر#نان_کار_آزادی#اداره_شورایی#اعتصابات_سراسری#نافرمانی_مدنی#دیکتاتور#سوسیالیسم#آخوند#بنزين
2 hours agoDownload
لطف‌الله دژکام، امام جمعه #شیراز اعلام کرد از فردا شخصا وارد میدان خواهد شد.
.
او گفت: رضا خان نتوانست عمامه از سر آخوند بردارد، اغتشاشگران چه جایگاهی دارند که می‌گویند آخوند باید برود ، اینها خودشان رو در جایگاه خدا میدانند مانند خاخانهای زمان یهود ، بگو مرتیکه الدنگ میخوای چکار کنی میخوای مثل رضا خان که به دستور روسیه مجلس رو به توپ بست تو هم به دیتور روسیه و نکرانش مردم رو به توپ ببندی امیدوارم نسلتون از زمین برداشته بشه 
#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا#نه_به_گرانی_بنزین #ننگ_بر_خامنه_ای
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي2 hours agoDownload
#نسیم_شهر ✌️ #iranprotests #ایران_تنتفض # #این_آغاز_پایان_است #اعترضات_سراسری #تو_دیکتاتور_من_ارش_اتش_جواب_اتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات
2 hours agoDownload
ویدیوهای ارسالی از #کرج بیانگر این است که مردم همچنان در خیابان‌ها حضور دارند.
طبق گزارشات رسیده اعتراضات در شهرهای #ایران ادامه دارد؛ #تبریز #ارومیه #زاهدان #اصفهان #شیراز #تهران #اهواز #برازجان و سایر شهرها در برابر نیروهای سرکوبگر امنیتی مقاومت می‌کنند و خیابان‌ها را ترک نکرده‌اند.

یکشنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۸

#اعتراضات_مردمی 
#اعتراضات_سراسری 
#نافرمانی_مدنی #میدان_میلیونی #رژیم_رفتنی_است

@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما
@martin_mrz_ 👈👈👈👈 فالو بشه حتما

#جاوید_شاه #روحت_شاد_رضاشاه #میدان #میهن #اتحاد #میدان_میلیونی #نظام_رفتنی_است
#پهلوی #پادشاهی_پارلمانی
#روحت_شاد_رضاشاه
#اتحاد_رمز_پیروزی  #نظام_رفتنی_است
#رضاشاه 
#دختران_خیابان_انقلاب
#رای_ما_سرنگونی
#دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن
#آزادی
#اتحاد_رمز_پیروزی 
#روحت_شاد_رضا_شاه 
#نظام_رفتنی_است
2 hours agoDownload
مردم گل به نظامیان میدند و میگن نترس دشمن نیست واقعا ما دشمن نیستیم 
#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی
#اصلاح_طلب_اصولگرا_پالانی_عوامگرا_دیگه_تمومه_ماجرا#نه_به_گرانی_بنزین #ننگ_بر_خامنه_ای
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي
2 hours agoDownload
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
که جوانان ایران چه فکر می‌کنند...
.
.
مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی
#بیداری_ملی_در_خاورمیانه 
#ایران_به_پا_خیز 
#اعتصابات_سراسری 
#نافرمانی_مدنی
2 hours agoDownload
#ققنوس_ایران_از_خاکستر_خود_برخاست 
#ققنوس 
#بگو_برگرد_شاه 
@sedaye.mardom.officielle

#RezaPahlavi 
#IranRegimeChange
#براندازم 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 درود بر خاندان پهلوی ما ملت ایران خواهان بازگشت شما به ایران هستیم
درود بر رضا شاه پهلوی اول پدر نوین ایران زمین. روحت شاد پدر .
درود بر شهبانوی ایران
@rpportfolio
@officialrezapahlavi

#رضا_شاه_روحت_شاد
#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران
#ققنوس
#ققنوس_ایران_از_خاکستر_خو_برخواست
#ملت_شریف_ایران
#نافرمانی_مدنی
#رضا_شاه_پدر_نوین_ایران
#جاوید_شاه
#پشت_به_دشمن_رو_به_میهن #پیروزی_نزدیک_است #ما_همه_با_هم_هستیم  #مردم_به_پا_خیزید 
@instagram Instagram pay attention The pages of Iran liberals are constantly reported through cyber attacks by the Islamic State of Iran This is a violation of human rights law This is injustice Right now, many of Iran liberals pages have become a serious problem because of these illegalreportsPosts of Iran's liberal pages are displayed very poorly in the exploration section or not displayed fix the problems We want the freedom of Iran We are Iran's Freedom Revolutionists We request tthat you upgrade your services so that the Islamic State of Iran's cyber attacks do not causethis injustice.We are now demanding immediate resolution of these problems for the pages of Iran liberals An example of iran liberals pages @Instagram
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙2 hours agoDownload
بدست گرفتن كنترل برخي از خيابانها توسط مردم 
#شيراز

#سنندج#مريوان#جوانرو#پاوه#کرمانشاه#تهران#تبريز#خوزستان#كرمان#سيرجان#لرستان #ايران #بانه#سقز#ارومیه#بوکان#بنزين#آزادی#زن#کارگر#نان_کار_آزادی#اداره_شورایی#اعتصابات_سراسری#نافرمانی_مدنی#دیکتاتور#سوسیالیسم#آخوند#بنزين
2 hours agoDownload
حمله وحوش سركوبگر رژيم آخوندي به مردم 
#كرمانشاه

#سنندج#مريوان#جوانرو#پاوه#کرمانشاه#تهران#تبريز#خوزستان#كرمان#سيرجان#لرستان #ايران #بانه#سقز#ارومیه#بوکان#بنزين#آزادی#زن#کارگر#نان_کار_آزادی#اداره_شورایی#اعتصابات_سراسری#نافرمانی_مدنی#دیکتاتور#سوسیالیسم#آخوند#بنزين
2 hours agoDownload
@shirinebadiofficial #کانون_مدافعان_حقوق_بشر در مورد #اعتراضهای_مردمی در ایران بیانیه ای منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه چنین نوشته شده است: «تصمیم به افزایش قیمت بنزین که توسط "شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا" و بدون اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته شده است، برخلاف مصالح ملی و نیز برخلاف قانون اساسی کشور است. این تصمیم با توجه به نرخ بالای بی کاری و تورم در جامعه منجر به آسیب پذیری بیش از پیش اقشار کم درآمد جامعه و تهدید جدی حقوق اساسی آنها شده و عواقب نگران کننده و وخیمی برای جامعه ایران در پی خواهد داشت.
سخنرانی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، در کمال تاسف نه تنها کمکی به حل بحران موجود نکرد بلکه با خطاب قراردادن مردم معترض به عنوان "اشرار" راه را برای سرکوب هر چه بیشتر آنان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی هموار کرد. همچنین متعاقب سخنرانی ایشان و حمایت از افزایش قیمت بنزین، طرح تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور بازگشت قیمت ها به نرخ قبل از دستور جلسه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خارج و آخرین امیدها برای مدیریت شرایط موجود از میان رفت.» متن کامل این بیانیه را در سایت کانون مدافعان حقوق بشر مطالعه بفرمایید. 
http://www.humanrights-ir.org/home/detail/2193?fbclid=IwAR22PMHJabpJEtaPui2031VAbqAnmBH26VcpYOB2TfYXBkMdPgmhuzBMpy4

https://t.me/shirinebadiofficial
#نه_به_مذهب #نه_سکوت #نه_به_حجاب_اجباری_زنان_سرزمینم #نه_به_خشونت_علیه_زنان#نه_به_حکومت_فاشیستی#ننگ_به_اسلام_دروغینتان #نه_به_حکومت_دینی_آخوندی #نه_به_گرانی#ننگ_بر_رژیم_ضد_ایرانی_جمهوری_اسلامی_انگلیسی_داعشی#نیروی_انتظامی #ننگ_بر_سپاه_مزدور_جنایتکار_ضد_ایرانی_تروریست #ننگ_دیکتاتور #ننگ_به_اسلام #ننگ_به_شرفتان #ننگ_بر_بی_عدالتی #نافرمانی_مدنی#مجلس
#نه_به_گرانی_بنزین #ننگ_بر_خامنه_ای
#هنرمندان_محبوب #هنرمند #كتاب #خواننده_زن #خواننده_مرد #ايران #تار #تلويزيون #رديف_نوازي2 hours agoDownload
اطلاعیه ی مهم برای همه هموطنان در فرانسه. فردا برای نشان دادن حمایتمان از مردم قهرمان ایران و اعلام همبستگی ملی با زنان و مردان کشور عزیزمان به میدان تروکادرو خواهیم رفت. 
پاینده ایران
جاوید مردم قهرمان ایران
#مانانیستانی#نه_به_جمهوری_اسلامی#غلبه_بر_ترس#نه_به_حجاب_اجباری#نفر_پانزدهم_هستم #قرص_خبر#چند_همسری#عراق#دختران_خیابان_انقلاب#رای_بی_رای#سپاه#اعتصابات_سراسری#ایران_به_پا_خیز#اخبار_ایران#پیاده_روی_بدون_حجاب#دوربین_ما_اسلحه_ما#نافرمانی_مدنی#انقلاب_ازادی#حشدالشعبی#چهارشنبه_های_سفید#داعش#هفت_تپه#زنده_باد_ازادی#بیداری_ملی_در_خاورمیانه#masihalinejad #shahrvandyar #voafarsi #bbcpersian#manotoofficial #majidkharathaoriginal2 hours agoDownload
داریوش اقبالی، هنرمند و خواننده قدیمی و نامدار ایرانی در حمایت از اعتراضات مردم ایران این موزیک ویدیو رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد;

بادا که بنا‌ میزد فردای رهایی، فرجام همه باشد و فرجام شما نه

نه (نوروزانه): اسماعیل خویی / داریوش

کارگردان: کوجی زادوری
جلوه‌های تصویری و‌ انیمیشن: امید مرادی‌پور
#مانانیستانی#نه_به_جمهوری_اسلامی#غلبه_بر_ترس#نه_به_حجاب_اجباری#نفر_پانزدهم_هستم #قرص_خبر#چند_همسری#عراق#دختران_خیابان_انقلاب#رای_بی_رای#سپاه#اعتصابات_سراسری#ایران_به_پا_خیز#اخبار_ایران#پیاده_روی_بدون_حجاب#دوربین_ما_اسلحه_ما#نافرمانی_مدنی#انقلاب_ازادی#حشدالشعبی#چهارشنبه_های_سفید#داریوش_اقبالی#هفت_تپه#زنده_باد_ازادی#بیداری_ملی_در_خاورمیانه#masihalinejad #shahrvandyar #voafarsi #bbcpersian#manotoofficial #majidkharathaoriginal
3 hours agoDownload
خیابان های شهر شیراز، در اختیار معترضان است. نیروهای امنیتی درمانده‌ از مقابله با سیل عظیم مردم قیام کننده هستند و ایران اماده است برای برداشتن گام نهایی که همان عبور از جمهوری اسلامی ست
#مانانیستانی#نه_به_جمهوری_اسلامی#غلبه_بر_ترس#نه_به_حجاب_اجباری#نفر_پانزدهم_هستم #قرص_خبر#چند_همسری#عراق#دختران_خیابان_انقلاب#رای_بی_رای#سپاه#اعتصابات_سراسری#ایران_به_پا_خیز#اخبار_ایران#پیاده_روی_بدون_حجاب#دوربین_ما_اسلحه_ما#نافرمانی_مدنی#انقلاب_ازادی#حشدالشعبی#چهارشنبه_های_سفید#داعش#هفت_تپه#زنده_باد_ازادی#بیداری_ملی_در_خاورمیانه#masihalinejad #shahrvandyar #voafarsi #bbcpersian#manotoofficial #majidkharathaoriginal
3 hours agoDownload
#تهران 
صدای شیرزن از جنوب تهران محله قلعه حسن خان ،،درود بر شیرزنان کشورم پاهایتان را میبوسم😢🙏✌️ #iranprotests #ایران_تنتفض ##این_آغاز_پایان_است #تظاهرات_سراسری #اعترضات_سراسری #آتش_جواب_آتش 
#بنزین_۳۰۰۰_تومنی #دیگر_بس_است #فرقه_تبهکار #ایران_رو_پس_میگیریم #ماله_کش_اعظم #براندازم #نافرمانی_مدنی #کرج #گرانی_بنزین #بنزین #اعتراضات #رای_بی_رای #ماشینها_خاموش #دیکتاتور_به_پایان_سلام_کن #اصلاحطلب_اصولگرا_دیگه_تمومه_ماجرا #خاوران #کشتار_۶۷ #مسیح_علینژاد#خامنئی_عدو_مشترک #freeiran #regimchengeiniran
3 hours agoDownload
”حاوی الفاظ رکیک”

ویدیویی از صحنه های قیام در محله تهرانسر ;

در این فیلم می بینید که وحوش تحت امر خامنه ای به داخل خانه های مردم گاز اشک آور شلیک می کنند!

اینبار مردم میدان مبارزه را ترک نخواهند کرد و تا سقوط کامل نظام سفاک اسلامی ایستادگی خواهند کرد.
#مانانیستانی#نه_به_جمهوری_اسلامی#غلبه_بر_ترس#نه_به_حجاب_اجباری#نفر_پانزدهم_هستم #قرص_خبر#چند_همسری#عراق#دختران_خیابان_انقلاب#رای_بی_رای#سپاه#اعتصابات_سراسری#ایران_به_پا_خیز#اخبار_ایران#پیاده_روی_بدون_حجاب#دوربین_ما_اسلحه_ما#نافرمانی_مدنی#انقلاب_ازادی#حشدالشعبی#چهارشنبه_های_سفید#داعش#هفت_تپه#زنده_باد_ازادی#بیداری_ملی_در_خاورمیانه#masihalinejad #shahrvandyar #voafarsi #bbcpersian#manotoofficial #majidkharathaoriginal
3 hours agoDownload
‍ شهر ورامین، خیابان ھای شھرھای کشور عملا در اختیار قیام کنندگان ھستند، سخن پراکنی ھای مقامات نظام فقط بە درد امپراطوری دروغ می خورد، انجا که اعلام میکنند اعتراضات مردم به پایان رسیده است. با قطع اینترنت و پخش اخبار کذب قصد تزریق ناامیدی به بدنه جامعه رو دارن اما با همین اینترنت نیم بند هم ویدیوهای بسیاری از دلیری و شجاعت هموطنان عزیزمان مخابره میشود. این دروغ ها، اخرین نفسها و اخرین تلاشهای حکومت کثیف و متحجر اسلامی است. 
#مانانیستانی#نه_به_جمهوری_اسلامی#غلبه_بر_ترس#نه_به_حجاب_اجباری#نفر_پانزدهم_هستم #قرص_خبر#چند_همسری#عراق#دختران_خیابان_انقلاب#رای_بی_رای#سپاه#اعتصابات_سراسری#ایران_به_پا_خیز#اخبار_ایران#پیاده_روی_بدون_حجاب#دوربین_ما_اسلحه_ما#نافرمانی_مدنی#انقلاب_ازادی#حشدالشعبی#چهارشنبه_های_سفید#داعش#هفت_تپه#زنده_باد_ازادی#بیداری_ملی_در_خاورمیانه#masihalinejad #shahrvandyar #voafarsi #bbcpersian#manotoofficial #majidkharathaoriginal
3 hours agoDownload
تجمع اعتراضی جلوی سفارت جمهوری اسلامی در کشور گرجستان - تفلیس
#مانانیستانی#نه_به_جمهوری_اسلامی#غلبه_بر_ترس#نه_به_حجاب_اجباری#نفر_پانزدهم_هستم #قرص_خبر#چند_همسری#عراق#دختران_خیابان_انقلاب#رای_بی_رای#سپاه#اعتصابات_سراسری#ایران_به_پا_خیز#اخبار_ایران#پیاده_روی_بدون_حجاب#دوربین_ما_اسلحه_ما#نافرمانی_مدنی#انقلاب_ازادی#حشدالشعبی#چهارشنبه_های_سفید#داعش#هفت_تپه#زنده_باد_ازادی#بیداری_ملی_در_خاورمیانه#masihalinejad #shahrvandyar #voafarsi #bbcpersian#manotoofficial #majidkharathaoriginal
3 hours agoDownload