#นางแบบเก่า

นางแบบ : อาภาศิริ นิติพน / นายแบบ : แอรอน บูรณะสัมฤทธิ / เสื้อผ้า : esprit / หน้า : ทองหล่อ ฉิมเจริญ / ผม : สมพร ธิรินทร์ / ถ่ายภาพ : ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #ดาราในอดีต #อุ๋มอาภาศิริ #หนุ่มหล่อในอดีต #แอรอนกฤษณรัตน์11 hours agoDownload
นางแบบ : อาภาศิริ นิติพน / นายแบบ : แอรอน บูรณะสัมฤทธิ / เสื้อผ้า : esprit / หน้า : ทองหล่อ ฉิมเจริญ / ผม : สมพร ธิรินทร์ / ถ่ายภาพ : ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #ดาราในอดีต #อุ๋มอาภาศิริ #หนุ่มหล่อในอดีต #แอรอนกฤษณรัตน์11 hours agoDownload
นางแบบ : อาภาศิริ นิติพน / นายแบบ : แอรอน บูรณะสัมฤทธิ / เสื้อผ้า : esprit / หน้า : ทองหล่อ ฉิมเจริญ / ผม : สมพร ธิรินทร์ / ถ่ายภาพ : ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #ดาราในอดีต #อุ๋มอาภาศิริ #หนุ่มหล่อในอดีต #แอรอนกฤษณรัตน์11 hours agoDownload
นางแบบ : อาภาศิริ นิติพน / เสื้อผ้า : esprit / หน้า : ทองหล่อ ฉิมเจริญ / ผม : สมพร ธิรินทร์ / ถ่ายภาพ : ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #ดาราในอดีต #อุ๋มอาภาศิริ13 hours agoDownload
นางแบบ : อาภาศิริ นิติพน / เสื้อผ้า : esprit / หน้า : ทองหล่อ ฉิมเจริญ / ผม : สมพร ธิรินทร์ / ถ่ายภาพ : ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #ดาราในอดีต #อุ๋มอาภาศิริ13 hours agoDownload
นางแบบ : อาภาศิริ นิติพน / เสื้อผ้า : esprit / หน้า : ทองหล่อ ฉิมเจริญ / ผม : สมพร ธิรินทร์ / ถ่ายภาพ : ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #ดาราในอดีต #อุ๋มอาภาศิริ13 hours agoDownload
นางแบบ : ชลิตดา พานิชการ / เสื้อผ้า : karita osel / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม(วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แมวชลิตา14 hours agoDownload
นางแบบ : ชลิตดา พานิชการ / เสื้อผ้า : karita osel / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม(วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แมวชลิตา14 hours agoDownload
นางแบบ : ชลิตดา พานิชการ / เสื้อผ้า : karita osel / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม(วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แมวชลิตา14 hours agoDownload
นางแบบ : อาทิตยา บุญมานันท์ / เสื้อผ้า : fiona / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #อาทิตยาบุญมานันท์a day agoDownload
นางแบบ : อาทิตยา บุญมานันท์ / เสื้อผ้า : fiona / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #อาทิตยาบุญมานันท์a day agoDownload
นางแบบ : อาทิตยา บุญมานันท์ / เสื้อผ้า : zest / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #อาทิตยาบุญมานันท์a day agoDownload
นางแบบ : อาทิตยา บุญมานันท์ / เสื้อผ้า : zest / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #อาทิตยาบุญมานันท์a day agoDownload
นางแบบ : อาทิตยา บุญมานันท์ / เสื้อผ้า : fantasy / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #อาทิตยาบุญมานันท์a day agoDownload
นางแบบ : อาทิตยา บุญมานันท์ / เสื้อผ้า : fantasy / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #อาทิตยาบุญมานันท์a day agoDownload
นางแบบ : อาทิตยา บุญมานันท์ / เสื้อผ้า : fantasy / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #อาทิตยาบุญมานันท์a day agoDownload
นางแบบ : นาตาชา คอฟแมน / เสื้อผ้า : donna by j-sada / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต , ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นาตาชาคอฟแมนa day agoDownload
นางแบบ : นาตาชา คอฟแมน / เสื้อผ้า : donna by j-sada / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต , ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นาตาชาคอฟแมนa day agoDownload
นางแบบ : นาตาชา คอฟแมน / เสื้อผ้า : donna by j-sada / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต , ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นาตาชาคอฟแมนa day agoDownload
#แตงกวาน้อย #นางแบบเก่าa day agoDownload
นางแบบ : นาตาชา คอฟแมน / เสื้อผ้า : chitinai / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต , ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นาตาชาคอฟแมนa day agoDownload
นางแบบ : นาตาชา คอฟแมน / เสื้อผ้า : chitinai / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต , ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นาตาชาคอฟแมน2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา คอฟแมน / เสื้อผ้า : chitinai / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต , ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นาตาชาคอฟแมน2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา คอฟแมน / เสื้อผ้า : chitinai / หน้า-ผม: เกตุวดี-แกนดินี่ (หนึ่ง) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต , ธงชัย จึงประพฤติ / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นาตาชาคอฟแมน2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา เปลี่ยนวิถี / เสื้อผ้า : blue moon / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม (วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แอนนานาตาชา2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา เปลี่ยนวิถี / เสื้อผ้า : blue moon / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม (วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แอนนานาตาชา2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา เปลี่ยนวิถี / เสื้อผ้า : blue moon / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม (วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แอนนานาตาชา2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา เปลี่ยนวิถี / เสื้อผ้า : blue moon / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม (วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แอนนานาตาชา2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา เปลี่ยนวิถี / เสื้อผ้า : วาลาเดียร์ / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม (วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แอนนานาตาชา2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา เปลี่ยนวิถี / เสื้อผ้า : วาลาเดียร์ / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม (วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แอนนานาตาชา2 days agoDownload
นางแบบ : นาตาชา เปลี่ยนวิถี / เสื้อผ้า : วาลาเดียร์ / หน้า : กมล ฉัตรเสน / ผม: เกศสยาม (วาสนา) / ถ่ายภาพ : อัษฎางค์ บุญโต / นิตยสาร รุ้ง กุมภาพันธ์ 2534 #นิตยสารรุ้ง #นิตยสารเก่า #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #แอนนานาตาชา2 days agoDownload
นัท-มีเรีย เบเนเดตตี้ / คอลัมน์ : cover girl / นิตยสาร the boy ปีที่ 4 ฉบับที่ 63 #นิตยสารเดอะบอย #นิตยสารเก่า #ดาราในอดีต #นางแบบเก่า #นัทมีเรีย2 days agoDownload
นางแบบ : มีเรีย เบเนเดตตี้ , แคทรียา อิงลิช / เสื้อผ้า : the legend / หน้า-ผม : pan / ถ่ายภาพ : little rock studihome / นิตยสาร the boy ปีที่ 4 ฉบับที่ 63 #นิตยสารเดอะบอย #นิตยสารเก่า #ดาราในอดีต #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นัทมีเรีย #แคทรียาอิงลิช2 days agoDownload
นางแบบ : มีเรีย เบเนเดตตี้ , แคทรียา อิงลิช / เสื้อผ้า : the legend / หน้า-ผม : pan / ถ่ายภาพ : little rock studihome / นิตยสาร the boy ปีที่ 4 ฉบับที่ 63 #นิตยสารเดอะบอย #นิตยสารเก่า #ดาราในอดีต #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นัทมีเรีย #แคทรียาอิงลิช2 days agoDownload
นางแบบ : มีเรีย เบเนเดตตี้ , แคทรียา อิงลิช / เสื้อผ้า : the legend / หน้า-ผม : pan / ถ่ายภาพ : little rock studihome / นิตยสาร the boy ปีที่ 4 ฉบับที่ 63 #นิตยสารเดอะบอย #นิตยสารเก่า #ดาราในอดีต #แฟชั่นไทยในอดีต #fashioninmemory #fashioninthepast #นางแบบเก่า #นัทมีเรีย #แคทรียาอิงลิช2 days agoDownload
#นิตยสารลลนา
#จอยวราลักษณ์ 
#joyvaraluk 
#นางแบบเก่า 
#ขายนิตยสารเก่ามือ2 
ขาย 120 ไม่รวมส่ง4 months agoDownload